سلام الله علیک یا فاطمه الزهراء

تفاوت و اثر حرکت وضعی زمین و حرکت انتقالی زمین

تفاوت و اثر حرکت وضعی زمین و حرکت انتقالی زمین

تفاوت حرکت وضعی زمین و حرکت انتقالی زمین چیست؟

حرکت وضعی زمین و حرکت انتقالی زمین چیست: حرکت زمین به دور خود را حرکت وضعی می‌نامند. حرکت زمین به دور خورشید، حرکت انتقالی نام دارد. زمین با سرعتی بیش از ۱,۶۰۰ کیلومتر بر ساعت حول محور خود در گردش است و هم‌زمان با سرعت بیش از ۱۰۷,۰۰۰ کیلومتر بر ساعت دور خورشید می‌چرخد. حرکت وضعی و حرکت انتقالی زمین در زندگی انسان‌ها و دیگر موجودات زمین نقشی حیاتی دارند.

اثر حرکت وضعی (چرخش زمین به دور خود)

چرخش زمین به دور خود یا همان حرکت وضعی زمین، مبنای محاسبه شبانه‌روز است. هر بار که زمین حول محور عمودی خود یک دور کامل می‌‌زند، یک شبانه‌روز (تقریبا ۲۴ ساعت) به پایان می‌رسد. حرکت وضعی زمین سبب می‌شود تا ما در هر شبانه‌روز اوقات مختلفی مثل صبح، ظهر، عصر و شب و طلوع و غروب داشته باشیم. حرکت وضعی زمین به گردش هوا در جو زمین و جریان یافتن آب اقیانوس‌ها منجر می‌شود. ضمنا اگر زمین حرکت وضعی نداشت (یعنی به دور خود نمی‌چرخید) و فقط دور خورشید می‌چرخید، هر شبانه روز به اندازه چند ماه فعلی طول می‌کشید زیرا نیمی از زمین شش ماه از سال در روشنایی نسبی و شش ماه از سال در تاریکی نسبی می‌بود.

سرعت چرخش زمین دور خود

سرعت حرکت وضعی زمین روی خط استوا ۱,۶۷۴ کیلومتر بر ساعت است. طبیعتا هرچه به‌سمت قطب جنوب و قطب شمال پیش برویم از سرعت حرکت وضعی زمین کاسته می‌شود.

مطلب مرتبط: چرا سرعت چرخش زمین در استوا بیشتر از قطب شمال و جنوب است؟

 

اثر حرکت انتقالی (چرخش زمین به دور خورشید)

حرکت زمین به دور خورشید یا همان حرکت انتقالی، مبنای محاسبه سال است. هر دور کامل زمین حول خورشید حدود ۳۶۵ روز طول می‌کشد. مدار گردش زمین به دور خورشید اندکی بیضی است و لذا فاصله زمین تا خورشید طی سال تغییرات کمی دارد. لذا حرکت انتقالی زمین در پیدایش فصل‌ها تاثیر چندانی ندارد. علت اصلی پیدایش فصل‌ها انحراف محوری تقریبا ۲۳.۵ درجه‌ای زمین است. البته اگر زمین حرکت انتقالی نداشت، انحراف محوری زمین به‌تنهایی نمی‌توانست به شکل کنونی باعث پیدایش و تغییر فصل ها شود.

مطلب مرتبط: علت پیدایش فصل‌ها و تغییر فصل‌ها

سرعت حرکت انتقالی زمین (سرعت چرخش زمین دور خورشید)

سرعت حرکت انتقالی زمین حدود ۱۰۷,۲۰۰ کیلومتر بر ساعت است.