سلام الله علیک یا صاحب الزمان

علم

141مطلب موجود می باشد.
استتار هشت‌پا (اختاپوس): روش تغییر رنگ و بافت پوست
علم

استتار هشت‌پا (اختاپوس): چرا و چگونه؟


هشت‌پا (اختاپوس) چگونه استتار می‌کند؟ هشت‌پا (اختاپوس) برای گریختن از خطر، استتار می‌کند و رنگ و حتی شکل و بافت پوستش را تغییر ‌می‌دهد. این جانور باهوش،…

لایه اوزون چیست و کجاست؟ (لایه ازن)
علم

لایه اوزون چیست و کجاست؟


لایه اوزون چیست و کجاست: لایه اوزون (اُزُن) بخشی از لایه پوشن‌سپهر (استراتوسفر) در جو زمین است که مولکول‌های اوزون آن‌جا تراکم بیشتری دارند. لایه اوزون مثل…

اوزون (ازن) چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟
علم

اوزون (ازن) چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟


اوزون (ازن) چیست: اوزون یا اُزُن (ozone) مولکولی متشکل از سه اتم اکسیژن (O۳) است، یعنی به مولکول‌ سه‌اتمی اکسیژن، اوزون می‌گوییم. اوزون در حالت عادی گازی…

حرکت انتقالی (گردشی) چیست
علم

حرکت انتقالی چیست؟ (حرکت گردشی اجرام آسمانی در علم نجوم)


حرکت انتقالی چیست: به گردش جسمی آسمانی حول جسم آسمانی دیگر، حرکت انتقالی (گردشی) می‌گوییم. برای مثال، حرکت انتقالی زمین همان گردش زمین به دور خورشید است….

حرکت وضعی (چرخشی) چیست؟
علوم زمین

حرکت وضعی چیست؟ (حرکت چرخشی اجرام آسمانی در علم نجوم)


حرکت وضعی چیست: به چرخش شیء آسمانی حول محورش حرکت وضعی یا چرخشی می‌گوییم. زمین نیز حرکت وضعی دارد زیرا حول محور خود می‌چرخد. حرکت وضعی مهم‌ترین…

نیروگاه زمین‌گرمایی چیست و چگونه کار می‌کند؟
فناوری

نیروگاه زمین‌گرمایی چیست و چگونه کار می‌کند؟


نیروگاه زمین‌گرمایی چیست و چگونه کار می‌کند: نیروگاه زمین‌گرمایی۱ یا ژئوترمال، انرژی گرمایی برآمده از عمق زمین را به انرژی الکتریکی و برق تبدیل می‌کند. همانطور که…

استوا چیست و کجاست؟
علم

استوا چیست و کجاست؟


استوا چیست و کجاست: استوا خطی فرضی است که زمین و دیگر کرات آسمانی را دقیقا به دو نیمکره شمالی و جنوبی تقسیم می‌کند. زمین نیز استوا…

وزن چیست (فیزیک)
علم

وزن چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟


وزن چیست: به نیروی گرانشی که بر جسم اثر می‌گذارد و آن‌را سمت خود می‌کشد، وزن جسم می‌گوییم. وزن۱ را با نیروسنج اندازه می‌گیرند. واحد اندازه‌گیری وزن، نیوتن است….

جرم چیست؟ (فیزیک و نجوم)
علم

جرم چیست؟ (فیزیک و نجوم)


جرم چیست: به مقدار ماده تشکیل‌دهنده هر جسم، جرم آن جسم می‌گوییم. واحد اندازه‌گیری جِرم۱ گرم یا کیلوگرم است اما برای سنجش جرم از واحدهای زیرمجموعه مثل تُن…

ویژگی‌های ماه قمر زمین
علم

ویژگی‌های ماه قمر زمین


ویژگی‌های ماه قمر زمین: ماه تنها قمر زمین و پنجمین قمر بزرگ منظومه شمسی است. قطر ماه ۳۴۷۴.۸ کیلومتر و جاذبه آن تقریبا معادل یک‌ششم جاذبه زمین…