یا فاطمة الزهراء

نجوم

122مطلب موجود می باشد.
کسوف (خورشیدگرفتگی) چیست و چرا و چگونه اتفاق می‌افتد؟
علم

کسوف (خورشیدگرفتگی) چیست و چرا و چگونه اتفاق می‌افتد؟


کسوف (خورشیدگرفتگی) چیست: به فرو رفتن زمین در سایه ماه، کسوف یا خورشیدگرفتگی می‌گوییم. سایه ماه زمانی روی زمین می‌افتد که زمین و ماه و خورشید موقتاً…

ستاره ابرغول چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟
نجوم

ستاره ابرغول سرخ چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟


ابرغول سرخ ستاره ابرغول سرخ چیست و چگونه تشکیل می‌شود: ستاره‌هایی که جرم اولیه‌ی آن‌ها بیش از ۸ برابر جرم خورشید باشد، پس از سوزاندن هیدروژن در…

ستاره کوتوله قهوه‌ای چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟
علم

کوتوله قهوه‌ای چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟


ستاره کوتوله قهوه‌ای چیست: کوتوله‌های قهوه‌ای در اصل شبه‌ستاره هستند زیرا برخلاف «ستارگان رشته اصلی»، جرم و دمای آن‌ها به‌حدی نیست که هم‌جوشی در هسته آن‌ها تداوم…

قدر مطلق چیست (نجوم)
علم

قدر مطلق چیست (نجوم)


قدر مطلق تعریف قدر مطلق چیست: به میزان درخشندگی یک شیء آسمانی مثل ستاره با فرض آنکه فاصله‌اش از ما ۱۰ پارسِک۱ (حدود ۳۲.۶ سال نوری) باشد، قدر مطلق…

ستاره غول سرخ چیست: ستاره الدبران
علم

ستاره غول سرخ چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟


ستاره غول سرخ چیست: غول‌های سرخ ستارگانی هستند که جرم اولیه آن‌ها حدود ۰.۲۵ تا ۸ برابر جرم فعلی خورشید است؛ آن‌ها طی روند تحول خود، موقتاً…

صدای تپ‌اختر یا ستاره‌ تپنده چگونه است و چه ویژگی‌هایی دارد؟
علم

صدای تپ‌اختر یا ستاره تپنده چگونه است و چه ویژگی‌هایی دارد؟


تپ‌اختر یا ستاره تپنده برای شنیدن صدای ستاره تپنده یا تپ‌اختر با این مقاله همراه باشید. تپ‌اختر‌ در اصل ستاره‌‌ای نوترونی است که پرتوهای الکترومغناطیسی‌ منتشره از…

ستاره رشته اصلی چیست
علم

ستاره رشته اصلی چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟


ستارگان رشته اصلی ستاره رشته اصلی چیست: به ستاره‌ای که گداخت هسته‌ایِ هیدروژن و تبدیل آن به هلیوم را در هسته خود آغاز کرده‌ است، ستاره‌ رشته…

طیف الکترومغناطیسی چیست و چه اجزایی دارد
دسته‌بندی نشده

طیف الکترومغناطیسی چیست


طیف الکترومغناطیسی و نواحی آن طیف الکترومغناطیسی چیست و نواحی مختلف طیف الکترومغناطیسی چه ویژگی‌هایی دارند: به مجموعه کامل نورهای مختلف، اعم از نورهای مرئی و نامرئی…

قدر ظاهری چیست
علم

قدر ظاهری چیست


قدر ظاهری قدر ظاهری چیست: به روشنایی یا درخشندگی ظاهری ستارگان و سایر اجرام آسمانی از دید ناظر زمینی، قدر ظاهری (apparent magnitude) می‌گویند. وقتی به ستارگان…

ستاره مغناطیسی (مگنتار) چیست و چه ویژگی‌هایی دارد - Magnetar
علم

ستاره مغناطیسی (مگنتار) چیست و چه ویژگی‌هایی دارد


ستاره مغناطیسی یا مگنتار (magnetar)، نوعی ستاره نوترونی است که میدان مغناطیسی بسیار قدرتمندی دارد. برآورد می‌شود که میدان مغناطیسی مگنتارها هزار تریلیون برابر قدرتمندتر از میدان…