یا رب العالمین

علوم زیستی

1مطلب موجود می باشد.
آفتاب‌پرست چرا و چگونه رنگ عوض می‌کند؟
علم

آفتاب‌پرست چگونه رنگ عوض می‌کند؟


آفتاب‌پرست‌ها و قابلیت تغییر رنگ آن‌ها آیا می‌دانیم آفتاب‌پرست چگونه رنگ عوض می‌کند؟ آفتاب‌پرست‌ها رنگ پوست خود را عوض می‌کنند. تغییر رنگ پوست آفتاب‌پرست‌ها یکی از عجیب‌ترین…