یا فاطمة الزهراء

علوم زیستی

1مطلب موجود می باشد.
آفتاب‌پرست چرا و چگونه رنگ عوض می‌کند؟
علم

آفتاب‌پرست چگونه رنگ عوض می‌کند؟


آفتاب‌پرست‌ها و قابلیت تغییر رنگ آن‌ها آفتاب‌پرست چگونه رنگ عوض می‌کند و چرا رنگ پوست خود را تغییر می‌دهد؟ تغییر رنگ پوست آفتاب‌پرست‌ها یکی از عجیب‌ترین و…