اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

اریس

1مطلب موجود می باشد.
مشخصات سیاره کوتوله اریس (Eris)
علم

مشخصات سیاره کوتوله اریس (Eris)


سیاره کوتوله اریس مشخصات سیاره کوتوله اریس (Eris): اریس دورترین سیاره کوتوله از خورشید است و از هر سیاره کوتوله دیگری در منظومه شمسی جرم بیشتری دارد….