اللّهمَّ صلِّ عَلَی محمّدٍ وَ آلِ محمّد وَ عجِّل فَرَجَهُم

انرژی

1مطلب موجود می باشد.
انرژی زمین‌گرمایی چیست
علوم زمین

انرژی زمین‌گرمایی چیست: نحوه تولید، استخراج و کاربردها


انرژی زمین‌گرمایی چیست: به انرژی گرماییِ نهفته در عمق زمین، انرژی زمین‌گرمایی می‌گوییم. هسته‌ی زمین، توده‌ی فشرده و بسیار داغی است که دمای آن تا ۵۲۰۰ درجه…