السَّلامُ عَلَی الحسین و عَلَی علیِّ بنِ الحسین و عَلَی أولادِ الحسین و عَلَی أصحابِ الحسین

حالت ماده پلاسما

1مطلب موجود می باشد.
پلاسما چیست: پلاسما گاز یونیزه شده است.
علم

پلاسما چیست و با گاز چه تفاوتی دارد – نجوم و فیزیک


پلاسما و تفاوتش با گاز پلاسما چیست: به گاز یونیده شده پلاسما می‌گوییم. گاز زمانی یونیده می‌شود که اتم‌هایش به یون تبدیل شوند. و یون در واقع، اتمی…