سلام الله علیک یا فاطمه الزهراء

حرکت انتقالی

1مطلب موجود می باشد.
تفاوت و اثر حرکت وضعی زمین و حرکت انتقالی زمین
علم

تفاوت و اثر حرکت وضعی زمین و حرکت انتقالی زمین


تفاوت حرکت وضعی زمین و حرکت انتقالی زمین چیست؟ حرکت وضعی زمین و حرکت انتقالی زمین چیست: حرکت زمین به دور خود را حرکت وضعی می‌نامند. حرکت…