سلام خدا بر ماه مبارک رمضان

حرکت انتقالی

1مطلب موجود می باشد.
تفاوت و اثر حرکت وضعی زمین و حرکت انتقالی زمین
علم

تفاوت و اثر حرکت وضعی زمین و حرکت انتقالی زمین


تفاوت حرکت وضعی زمین و حرکت انتقالی زمین چیست؟ حرکت وضعی زمین و حرکت انتقالی زمین چیست: چرخش زمین حول محور عمودی خود را حرکت وضعی می‌نامند….