«إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُبِینًا»

زمین

3مطلب موجود می باشد.
علت پیدایش فصل‌ها و تغییر فصل‌ها در زمین
نجوم

علت پیدایش فصل‌ها و تغییر فصل‌ها، انحراف محوری و حرکت انتقالی زمین


علت اصلی پیدایش فصل‌ها مایل بودن محور زمین است علت پیدایش فصل‌ها در اصل، انحراف محوری زمین (مایل بودن محور کره زمین) است. محور عمودی زمین یعنی…

چرا سرعت چرخش زمین در استوا بیشتر از قطب شمال و جنوب است؟
علم

چرا سرعت چرخش زمین در استوا بیشتر از قطب شمال و جنوب است؟


چرا سرعت چرخش زمین (حرکت وضعی زمین) روی خط استوا بیشتر از نقاط قطبی است؟ چرخش زمین دور خود را حرکت وضعی زمین می‌نامند. حرکت وضعی زمین،…

تفاوت و اثر حرکت وضعی زمین و حرکت انتقالی زمین
علم

تفاوت و اثر حرکت وضعی زمین و حرکت انتقالی زمین


تفاوت حرکت وضعی زمین و حرکت انتقالی زمین چیست؟ فرق حرکت وضعی زمین و حرکت انتقالی زمین چیست: به چرخش زمین حول محور خودش حرکت وضعی می‌گویند…