السَّلامُ عَلَی الحسین و عَلَی علیِّ بنِ الحسین و عَلَی أولادِ الحسین و عَلَی أصحابِ الحسین

زیارت اربعین

1مطلب موجود می باشد.
متن زیارت‌ اربعین و تفکر درباره حقایق قرآنی و حدیثی زیارت اربعین حسینی علیه السلام
به سوی خدا

متن زیارت‌ اربعین حسینی علیه السلام و تفکر درباره آن


متن زیارت‌ اربعین حسینی علیه السلام و تفکر درباره آن (همراه ترجمه فارسی زیارتنامه) زیارتنامه اربعین حسینی علیه السلام از حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده…