السَّلامُ عَلَی الحسین و عَلَی علیِّ بنِ الحسین و عَلَی أولادِ الحسین و عَلَی أصحابِ الحسین

سحابی اسکیمو

1مطلب موجود می باشد.
عکس سحابی اسکیمو
نجوم

ویژگی‌های سحابی اسکیمو چیست – NGC 2392 – ساختار و بخش‌ها


سحابی اسکیمو (NGC 2392) ویژگی‌های سحابی اسکیمو چیست: سحابی اسکیمو (Eskimo nebula) یک سحابی سیاره‌‌نمای دوقطبی در صورت فلکی جوزا (دوپیکر) است. این سحابی شبیه اسکیمویی است…