سالروز ولادت امام هادی سلام الله علیه مبارک باد.

سحابی رتیل

1مطلب موجود می باشد.
ویژگی‌های سحابی رتیل چیست
علم

ویژگی‌های سحابی رتیل چیست – NGC 2070 – ساختار و مناطق


سحابی رتیل (NGC 2070) ویژگی‌های سحابی رتیل چیست: سحابی رتیل (Tarantula nebula) یک سحابی گسیلشی یا نشری بزرگ در صورت فلکی ماهی زرین (Dorado) است. این منطقه…