«إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُبِینًا»

سحابی عنکبوت سرخ

1مطلب موجود می باشد.
ویژگی‌های سحابی عنکبوت قرمز یا عنکبوت سرخ (NGC 6537)
نجوم

ویژگی‌های سحابی عنکبوت قرمز چیست – NGC 6537 – ساختار و سایر مشخصات


سحابی عنکبوت قرمز (عنکبوت سرخ) سحابی عنکبوت قرمز یا عنکبوت سرخ (Red Spider nebula) یک سحابی سیاره‌نمای دوبخشی و دوقطبی در صورت فلکی کماندار (Sagittarius) است. تعیین…