سلام الله علیک یا فاطمه الزهراء

سرس

1مطلب موجود می باشد.
مشخصات سیاره کوتوله سرس (Ceres)
علم

مشخصات سیاره کوتوله سرس (Ceres)


سیاره کوتوله سرس مشخصات سیاره کوتوله سرس (Ceres): سرس نزدیک‌ترین سیاره کوتوله به زمین و نزدیک‌ترین سیاره کوتوله به خورشید است و روی کمربند سیارکی، بین دو…