اللّهمَّ صلِّ عَلَی محمّدٍ وَ آلِ محمّد وَ عجِّل فَرَجَهُم

سیارات بیرونی

1مطلب موجود می باشد.
سیاره‌های درونی و بیرونی: تفاوت‌ها و ویژگی‌ها
علم

سیاره‌های درونی و بیرونی منظومه شمسی – تفاوت‌ها و ویژگی‌ها


نام سیاره‌های درونی و بیرونی منظومه شمسی سیاره‌های درونی و بیرونی منظومه شمسی: چهار سیاره نزدیک‌تر به «خورشید» یعنی «عطارد» و «زهره» و «زمین» و «مریخ» را…