اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

علت پیدایش فصل ها

1مطلب موجود می باشد.
علت پیدایش فصل‌ها و تغییر فصل‌ها در زمین
نجوم

علت پیدایش فصل‌ها و تغییر فصل‌ها، انحراف محوری و حرکت انتقالی زمین


علت اصلی پیدایش فصل‌ها مایل بودن محور زمین است علت پیدایش فصل‌ها در اصل، انحراف محوری زمین (مایل بودن محور کره زمین) است. محور عمودی زمین یعنی…