السَّلامُ عَلَی الحسین و عَلَی علیِّ بنِ الحسین و عَلَی أولادِ الحسین و عَلَی أصحابِ الحسین

قطعنامه 598

1مطلب موجود می باشد.
بخشی از پیام حضرت امام خمینی (ره) به مناسبت قبول قطعنامه 598
سفر شهادت

بخشی از پیام حضرت امام خمینی (ر ه) به مناسبت قبول قطعنامه ۵۹۸


از کتاب «یاد امام و شهدا» انتشارات یا زهرا (سلام الله علیها)   بدا به حال آنانی که در این قافله نبودند (بخشی از پیام حضرت امام…