اللّهمَّ صلِّ عَلَی محمّدٍ وَ آلِ محمّد وَ عجِّل فَرَجَهُم

مریخ

1مطلب موجود می باشد.
ویژگی‌های سیاره درونی و سنگی مریخ
علم

دانستنی‌ها و مطالب عجیب و جالب درباره سیاره مریخ


دانستنی‌ها و مطالب جالب درباره سیاره مریخ جالب درباره سیاره مریخ: مریخ چهارمین سیاره نزدیک به خورشید و دومین سیاره کوچک منظومه شمسی است. مریخ سیاره‌ای سنگی…