اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

مگنتوسفر

1مطلب موجود می باشد.
مگنتوسفر زمین
نجوم

مغناطیس‌سپهر یا مگنتوسفر چیست و چه کاری انجام می‌دهد؟


مغناطیس‌سپهر یا مگنتوسفر چیست؟ مغناطیس‌سپهر یا مگنتوسفر چیست: ناحیه‌ اطراف یک سیاره را که تحت تاثیر میدان مغناطیسی همان سیاره است، مغناطیس‌سپهر یا مگنتوسفر می‌گویند. زمین نیز…