سلام الله علیکم یا سیدالشهداء و یا سیدالساجدین و یا زینب الکبری

نور

2مطلب موجود می باشد.
قدر ظاهری چیست
علم

قدر ظاهری چیست


قدر ظاهری قدر ظاهری چیست: به روشنایی یا درخشندگی ظاهری ستارگان و سایر اجرام آسمانی از دید ناظر زمینی، قدر ظاهری (apparent magnitude) می‌گویند. وقتی به ستارگان…

سال نوری چیست و چگونه محاسبه می‌شود
علم

سال نوری چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟


سال نوری چیست: به مقدار مسافتی که نور در مدت یک سال در خلأ می‌پیماید، یک سال نوری می‌گویند. باید توجه داشتم باشیم که سال نوری (light…