اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

هائومیا

1مطلب موجود می باشد.
مشخصات سیاره کوتوله هائومیا
نجوم

مشخصات سیاره کوتوله هائومیا


سیاره کوتوله هائومیا مشحصات سیاره کوتوله هائومیا (Haumea): هائومیا سومین سیاره کوتوله نزدیک به خورشید است و بیش از هر سیاره کوتوله دیگری، شکل بیضی و پهنی دارد….