«إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُبِینًا»

چگالی

1مطلب موجود می باشد.
چگالی ماده چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟
علم

چگالی چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟


چگالی چیست؟ در فیزیک به نسبت جرم به حجم ماده چگالی می‌گویند. چگالی را به زبان ساده می‌توان تراکم معنا کرد. هرچه تراکم ذرات تشکیل‌دهنده ماده در…