اللّهمَّ صلِّ عَلَی محمّدٍ وَ آلِ محمّد وَ عجِّل فَرَجَهُم

چگالی

1مطلب موجود می باشد.
چگالی ماده چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟
علم

چگالی ماده چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟


چگالی ماده چیست؟ نسبت جرم به حجم ماده را چگالی ماده می‌گویند. چگالی را به زبان ساده می‌توان تراکم معنا کرد. هرچه تراکم ذرات تشکیل‌دهنده ماده در…