اللّهمَّ صلِّ عَلَی محمّدٍ وَ آلِ محمّد وَ عجِّل فَرَجَهُم

کهکشان فرفره

1مطلب موجود می باشد.
کهکشان فرفره کجاست
علم

ویژگی‌های کهکشان فرفره (NGC 5457)


کهکشان فرفره ویژگی‌های کهکشان فرفره چیست: فرفره، کهکشان مارپیچی بزرگی است که بازوهای مارپیچ و نوارهایی از جنس غبار، تمام آن را احاطه کرده است. کهکشان فرفره…