یا فاطمة الزهراء

کهکشان M33

1مطلب موجود می باشد.
ویژگی‌های کهکشان مثلث (M33)
علم

ویژگی‌های کهکشان مثلث: مناطق، تعداد ستارگان و موقعیت مکانی


کهکشان مثلث (M33) ویژگی‌های کهکشان مثلث (Triangulum galaxy): کهکشان مثلث یا M33 (مخفف Messier 33) یکی از کهکشان‌ها مارپیچی معروف در صورت فلکی مثلث شمالی و پس…