السَّلامُ عَلَی الحسین و عَلَی علیِّ بنِ الحسین و عَلَی أولادِ الحسین و عَلَی أصحابِ الحسین

کهکشان NGC 4631

1مطلب موجود می باشد.
ویژگی‌های کهکشان نهنگ چیست
علم

ویژگی‌های کهکشان نهنگ چیست – NGC 4631 – مناطق، موقعیت و سایر مشخصات


کهکشان نهنگ (NGC 4631) کهکشان نهنگ (Whale galaxy)، کهکشانی مارپیچی در صورت فلکی سگان شکاری و فاصله آن از زمین ۳۰ میلیون سال نوری است. شکل توامان…