«إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُبِینًا»

Porpoise galaxy

1مطلب موجود می باشد.
ویژگی‌های کهکشان گراز ماهی یا پنگوئن (NGC 2936)
نجوم

ویژگی‌های کهکشان گرازماهی یا پنگوئن (NGC 2936)


کهکشان گرازماهی یا پنگوئن (NGC 2936) ویژگی‌های کهکشان گرازماهی یا پنگوئن: کهکشان گراز ماهی (Porpoise galaxy) که آن را کهکشان NGC 2936 و کهکشان پنگوئن نیز نامیده‌اند،…